Udgivet i

Sort/hvid-metode til Adobe Photoshop

“Følgende metode for transformering af farvefotos til sort/hvid for Adobe Photoshop er udviklet på baggrund af de metoder, jeg anvendte tilbage i 1969. I forbindelse med litografiske opgaver, hvor farvebilleder skulle konverteres til sort/hvid, var problemet at der som oftest ikke var gråtoner nok til at printe et fornuftigt skalleret sort/hvid billed i offset tryk.” – Kaj-Erik Bansmann

Hos tpi-danmark stiller vi hermed vores efterspurgte sort/hvid metode til rådighed for vores kunder og fotografiske venner. Det eneste vi beder om er, at det oplyses, at metoden kommer fra tpi-danmark.dk og er udviklet med copyright.

Har du spørgsmål efter at have læst artiklen, så kontakt os gerne! Vi står til rådighed med professionel rådgivning og vejledning til vores kunder og fotografiske venner. 

Kaj-Erik Bansmann 1986.

Metoden, trin for trin:

Trin 1: Billedet åbnes i Photoshop

Billedfil kan fås hos os: Info@tpi-danmark.dk

Sådan ser det ud fra start, åbnet i Photohop

Efter at have indlæst dit billede i Photoshop gør du følgende:
– For at øge gråtoneværdier med ca. 30% går du ind under <billeder>(Image) og <Jursteringer>(Adjustments) og vælger nu <Selektiv farve..>(Selective colors…)
– Som udgangspunkt står farver (colors) på rød(Red). Vælg neutrale (Neutrals) da det er her, vi skal ændre gul(Yellow) til værdien 75%.
Vigtigt: Brug kun kopier, så gem fx billedet som SH_billedenavn.jpg

Trin 2: Forøgelse med 75% gul

Billedet er nu skiftet til en hæslig gul farve.

Når du har skrevet 75, skifter billedets gultoner, så dit billede nu har en hæslig gul farve.
Ændringen til 75% accepteres ved at trykke OK.

Herefter er er vi klar til at foretage konverteringerne til gråtoner. Proceduren skal følges nøje, for at de ønskede resultater kan opnås.
Billedet viser tydeligt, hvilke områder der er ændret.
Yderligere beskrivelse af hvad der er sker for billedets endelige kvalitet beskrives udførligt sidst i artiklen.

Her ændres til 75% GUL (Yellow)

Trin 3: Dæmp farvemætning (Desatrurate)

Gråtonerne har nu intet spil - det skal vi have lavet

Med genvejstasterne shift+ctrl+U vælges nu funktionen DÆMP FARVEMÆTNING(Desaturate).
Funktionen kan også tilgås via menupunkterne således: <Billede><Justeringer><Dæmp farvemætning>

Som det fremgår af en sammenligning med farvebarometeret til venstre, er samtlige farver nu blevet til gråtoner.

Vi mangler dog gråtoner for de enkelte farver. Sagt på en anden måde, så er der alt for lidt eller ingen spil i farvebarometerets værdier. De står ens i gråtonerne. For at få spil i gråtonerne skal
trin 4 følges.

Trin 4: Ændring efter "Udton dæmp farvemætning" (Fade..)

Nu ses der forskelle i gråtonerne på farvebarometeret

Med genvejstasterne Shift+Ctrl+F vælges nu funktionen ‘Udton Dæmp Farvemætning’ (Fade..).
Funktionen kan også tilgås via menuen: >Udton dæmp farvemætning…> .

Som det ses tydeligt har farvebarometeret nu fået spil i gråtonerne. Dette er opnået ved at vælge TILSTAND: Farve(Mode: Color), som er valgt på listen

Husk at ændre mode til "Color" - Accepter med OK

Trin 5 – Efterjustering af "Niveauer"(Levels)

Adskillelsen af gråtoner er nu endnu større i farvebarometeret.

Individuel efterjustering af niveauer:

Med genvejstasterne Shift+Ctrl+L vælges nu funktionen “Niveauer” (Levels). Funktionen kan også tilgås via menuen: <Billede><Justeringer><Niveauer>

Som det kan ses i trin 5 er adskillelsen mellem gråtoner i skyggerne blevet markant bedre. Resultatet opnås ved at ændre niveauerne således(Figur)

Mellemtonerne ændres fra 1,00 til 1,15.
Dette er nødvendigt for at korrigere for den tilførte forøgelse af værdierne, da redigeringen af de neutrale gråtoner blev foretaget (Forøgelsen af GUL til 75%)

Niveauerne er inddelt således:
0 til venstre er skyggerne,
1,0 i midten er mellemtonerne
225 er højlyset

Ved at ændre mellemtonerne fra 1,0 til 1,15 efterjusteres billedet, så det får sit oprindelige gråpunkt tilbage. Men: Der er opnået den fordel, at gråtonerne over hele billedet er blevet forøget væsentligt. Brændte områder har gråtoner. Det har samtidigt bevirket større afstand mellem gråtonerne, og det giver langt flottere sort/hvid billeder: Der er bare mere spil over hele spektret.
Vigtigt: Husk at acceptere ændringer med OK.

Forklaring:
Forklaringen på outputniveauets 6-tal er denne: Mange tror fejlagtigt, at sort/hvid billeder skal være så sorte som muligt i skyggerne. I praksis har det imidlertid vist sig, at de fleste printere overfarver en del i de sorte områder. Det er blandt andet en af årsagerne til grøntoning på de blanke fotopapirtyper.

Et studie af fotopapirernes beskaffenhed og virkemåde – og her er der tale om markedets absolut bedste papirer – har vist, at fabrikanterne anbefaler, at man ikke overfarver skyggerne. I praksis har det vist sig at værdier mellem 6 og 9 for outputniveauerne, giver de flotteste og blødeste skygger for sort/hvid-udskrift.

Forøgelsen af gråtonerne giver rig mulighed for ændring af kontrast og lysstyrke, uden at billedet brænder ud. I billedet til højre er kontrasten øget med +10 og lysstyrken med+5. Disse justeringer er naturligvis individuelle og absolut forskellige fra person til person.

Nedenfor vises afslutningsvis metoden anvendt på en natteoptagelse.

Resultatet ser sådan ud..

Af en sammenligning mellem trin 1 og 6 fremgår det blandt andet, at nuancerne fra farvebilledet træder tydeligt frem i trin 6 med flotte kontraster og rimelig god og nuanceret tegning. Samtlige farver holder deres egen gråtoneværdi og kan således adskilles tydeligt fra hinanden.

Det bemærkes at intet lys, hverken i de kinesiske lamper eller i stearinlysene, er brændt ud.
Det er absolut ikke ligegyldigt for printet, da brændte områder (uden toner) giver huller i fotoet, så fotopapiret træder igennem for alle de steder, hvor der ikke findes noget gråpunkt.

Det er de brændte områder, dvs. områder der har værdien 255,255,255, der tydeligt kan ses, når billedet betragtes fra siden (fx ved 115 grader / liggende)

For yderligere anskueliggørelse vises her hvordan lyset fra pæren i den kinesiske lampe skifter fra trin 1-6.

Variationer i pæren går fra det næsten helt lukkede til tilnærmelsesvis samme lysstyrke som farvebilledet(trin 1) helt til venstre viser. Læg mærke til hvordan pæren skifter fra trin 3 (3. billede fra venstre) og frem til trin 6 (billedet yderst til højre, hvor kontrast og lysstyrke er ændret).  

Om at opnå de bedste sort/hvid resultater

Valg af printmedier
For at optimere resultaterne for sort/hvid-billeder, vil vi anbefale at der vælges de mest velegnet fotopapirer. Billige fotomedier tenderer til grøn og rødtoning. Dette kan til dels ophæves med en individuel printerprofil(ICC). Der findes blanke og halvblanke fotomedier, som er egnet til sort/hvid-print med både farvestof og pigmentbaseret blæk. Samtlige bomulds- og canvas-papirtyper er altid velegnet til sort/hvid-print.  

Vores favoritter til sort/hvis produktion:

Er du i tvivl om papirvalg?

Alle vores kunder kan kontakte os for omfattende og professionel vejledning.
Kontakt os på info@tpi-danmark.dk eller direkte på telefon 20 76 95 28.

Vi håber, at denne vejledning bidrager til at løfte fotografi til kunst.
Sort/hvid-metode © tpi-danmark.dk, maj 2010 (Kaj-Erik Bansmann)

Kunne du lide artiklen?

Gengivet af: Troels Bansmann

Hos tpi-danmark vil vi være med til at løfte fotografi til kunst. Det skal være en lærerig og spændende process, fra man tager sine billeder – og helt til de er printet. Der er mange skridt på vejen. Det sætter vi fokus på med denne blog. Hos tpi-danmark vil vi gå i dybden med metoder, produkter og fortællinger omkring de mange processer, fotografi indebærer. 

Jeg har været hos tpi-danmark siden 2012 og har i samarbejde med Kaj Bansmann drevet forretningen. Hvis du vil vide mere om vores varer, så send en mail eller giv mig et kald.
Kontakt:
Mail: troels@tpi-danmark.dk
Tlf.: 20 76 95 28